Gezinsviering zondag 11 feb

De Eucharistieviering van 9.30 uur is een gezinsviering, er is tijdens
de Mis dan ook geen kinderwoorddienst. De kinderen blijven in de
kerk en worden op een andere manier betrokken bij de viering. Na
afloop is er eerst wat te drinken en dan hebben alle kinderen op hun
eigen leeftijdsniveau catechese en ook voor de ouders. Om ongeveer
11.30 uur sluiten we af met pannenkoeken.
Het thema is Veertigdagentijd, die start namelijk op 14 februari. Een
belangrijke periode in het kerkelijk jaar

Gezinsviering 24 dec 19:00 uur

Aangepast rooster november

Beste parochianen

Pastor Kees van Vliet heeft tot zijn verdriet aangegeven dat zijn herstel langer duurt. En dat hij na zijn feest op 12 nov ook de rest van november op non actief staat. Graag uw gebed dat hij zijn feest gewoon kan vieren! Hij wil dit heel graag laten doorgaan. En we gunnen hem dit feest zo.

Concreet betekent dit dat het liturgierooster van de maand november deels wordt ingevuld door andere voorgangers. Bekijk het aangepaste rooster

De viering van 12 nov 9:30 in Katwijk vervalt

De viering van 18 nov 19:00 in Wassenaar vervalt.

Zegening van de schooltassen 

De eerste gezinszondag van het schooljaar was zonovergoten en ook binnen in de kerk was het stralend door de velen kinderen, wel meer dan 30. Pastor van Vliet zegende de kinderen met hun schooltassen; zij kunnen er dus tegen dit schooljaar. In de kinderwoorddienst hadden we het over dat Jezus vraagt om het steeds weer goed te maken met elkaar. Dit is niet altijd makkelijk daarom mogen we bidden:

“Heer Jezus,

Geef mij veel liefde;

Geef mij steeds meer liefde!

Amen”

Lezingencyclus: Waar of niet waar? Door Dr. Rob Kurvers

NUT Wassenaar organiseert voor haar leden cursussen, lezingen en excursies en biedt daarnaast een gevarieerd aanbod van voorstellingen aan: toneel, cabaret, dans, opera en concerten in en buiten Wassenaar. Desgewenst verzorgt het NUT voor leden die woonachtig zijn in Wassenaar vervoer naar de theaters buiten Wassenaar.

Onlangs is het nieuwe programma voor het komende najaar t/m januari 2024 gelanceerd waarin onder meer de lezingencyclus Waar of niet waar? is opgenomen.

Priester en leraar dr. Rob G.A. Kurvers over: Waar of niet waar? De Bijbelverhalen

[Lees meer…]

Aanmelden Eeerste H. Communie

Kinderen vanaf groep 4 kunnen worden aangemeld voor het project ter voorbereiding op hun eerste H. Communie. Lees de informatie op deze pagina.

Gezinskerk activiteiten

Het overzicht van alle Gezinskerk activiteiten voor dit nieuwe schooljaar is beschikbaar!

Ga naar deze pagina voor meer informatie

Zegening schooltassen op 10 september

Voor meer info zie de nieuwsbrief van Gezinskerk Wassenaar: https://www.parochie-augustinus-wassenaar.nl/nieuwsbrief/

Hoera onze 11 communicanten hebben hun eerste H. Communie ontvangen!

In een feestelijke viering op Sacramentsdag (11 juni) hebben onze communicanten temidden van de kerkgemeenschap hun eerste H. Communie (EHC)  ontvangen. Wij zijn dankbaar en blij!

Kinderen die volgend jaar in groep 4 zitten kunnen worden ingeschreven voor het project EHC dat eind september start: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

Fotograaf Mirjam Franken

Afscheidsviering Pastoor Pierrot

Ter gelegenheid van het vertrek van onze pastoor, Pierrot Blaise Mazono, SVD, nodigt het
parochiebestuur alle parochianen en vrienden van de parochie uit voor de dankzeggingsmis op
Zondag 18 juni om 11.00 uur in de Kerk van de Goede Herder te Wassenaar

Dit zal een gelegenheid zijn om aan Pastoor Pierrot uiting te geven aan onze vriendschap en
dankbaarheid gedurende deze zeven jaar die hij in dienst is geweest van de Parochie van
Allerheiligen.
Aan het einde van de mis zijn wij allemaal uitgenodigd voor een gezamenlijke picknick in de
tuinen van de Goede Herder (aangrenzend aan de Kleine Herder)
Degenen die willen bijdragen aan een geschenk, kunnen een betaling doen op de rekening van
de parochie NL77 ABNA 0104 6280 30 met de vermelding „ Geschenk Pastoor
Pierrot. ”
Hartelijke groeten, Het Parochie bestuur Tous Les Saints