Aangepaste vieringen ivm ziekte

Wegens ziekte van pastor v. Vliet zijn er de komende tijd wijzigingen in het vieringen rooster.

We hebben geprobeerd Priesters van buiten te vinden. Deze zijn door het priestertekort niet meer beschikbaar. Het rooster van vieringen zoals dat in de nieuwe Augustinus staat, klopt hierdoor niet meer. De vieringen zullen, met één uitzondering, doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. Het zullen echter niet allemaal eucharistievieringen zijn. Kijkt u op de website voor het nieuwe rooster van vieringen.

De aanbidding op de laatste vrijdag van de maand in de Willibrordus Wassenaar zal in oktober en november vervallen.

Wilt u Pastor v. Vliet persoonlijk een kaartje sturen dan kunt u dat sturen maar de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pastor Kees van Vliet.

Link: Het aangepaste vieringen schema voor okt

Link: Het aangepaste vieringen schema voor nov