Actie Kerkbalans

Heeft u ook de kerkklokken horen luiden?

Afgelopen zaterdagmiddag 21 januari luidden de klokken van de kerken om het begin aan te geven voor de Actie Kerkbalans 2023. Een grote groep wijkcontactpersonen van de Wassenaarse kerken Sint Willibrordus, De Goede Herder en de St. Jozef was in de Willibrorduskerk aanwezig om dit moment mee te beleven. Enthousiast gaan deze vrijwilligers op pad om de kerkbalans-enveloppen te verspreiden. Zij hopen dat de opbrengst van deze Actie Kerkbalans die van het vorige jaar zal overtreffen. Met uw gift ondersteunt u de instandhouding van de kerk.

Foto: Mariëtte van Lit