Afscheidsviering Pastoor Pierrot

Ter gelegenheid van het vertrek van onze pastoor, Pierrot Blaise Mazono, SVD, nodigt het
parochiebestuur alle parochianen en vrienden van de parochie uit voor de dankzeggingsmis op
Zondag 18 juni om 11.00 uur in de Kerk van de Goede Herder te Wassenaar

Dit zal een gelegenheid zijn om aan Pastoor Pierrot uiting te geven aan onze vriendschap en
dankbaarheid gedurende deze zeven jaar die hij in dienst is geweest van de Parochie van
Allerheiligen.
Aan het einde van de mis zijn wij allemaal uitgenodigd voor een gezamenlijke picknick in de
tuinen van de Goede Herder (aangrenzend aan de Kleine Herder)
Degenen die willen bijdragen aan een geschenk, kunnen een betaling doen op de rekening van
de parochie NL77 ABNA 0104 6280 30 met de vermelding „ Geschenk Pastoor
Pierrot. ”
Hartelijke groeten, Het Parochie bestuur Tous Les Saints