Gezinsviering zondag 11 feb

De Eucharistieviering van 9.30 uur is een gezinsviering, er is tijdens
de Mis dan ook geen kinderwoorddienst. De kinderen blijven in de
kerk en worden op een andere manier betrokken bij de viering. Na
afloop is er eerst wat te drinken en dan hebben alle kinderen op hun
eigen leeftijdsniveau catechese en ook voor de ouders. Om ongeveer
11.30 uur sluiten we af met pannenkoeken.
Het thema is Veertigdagentijd, die start namelijk op 14 februari. Een
belangrijke periode in het kerkelijk jaar