Catechese

In onze huidige maatschappij lijkt geloven geen vanzelfsprekendheid meer. Mensen stimuleren hun christelijke levenshouding te laten zien is een van de doelstellingen van catechese. Mensen ertoe brengen om over hun geloof te praten en hun geloven met anderen te delen.

Indien volwassenen meer zicht krijgen op hun eigen geloven, is de stap naar geloofsoverdracht naar hun kinderen minder groot. Ook voor de kinderen is er een aanbod in de vorm van sacramentencatechese. Zij kunnen zich, in verbondenheid met anderen, ontwikkelen in het christelijk geloof.

Regelmatig worden er interparochiële catechese bijeenkomsten gehouden voor volwassenen. Deze verdiepingsbijeenkomsten vinden afwisselend plaats in één van de kernen. In het afgelopen jaar waren er de volgende bijeenkomsten:

  • een verdiepingsavond over de Advent;
  • de smulpaap: een tiental bijeenkomsten (met een maaltijd) rond de kernpunten van ons geloof;
  • een drietal bijeenkomsten met als thema: De Handelingen van de Apostelen;
  • een verdiepingsavond over de veertigdagentijd en de Goede Week;
  • in de vastentijd kwamen belangstellenden zes keer bij elkaar. Het thema: Vasten is een eitje! Begonnen werd met een ontbijt(je).

De catechesebijeenkomsten worden aangekondigd in het parochieblad De Augustinus en aan het eind van de viering bij de mededelingen.