Diaconie

Diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Het kan soms zijn dat een uitkering van de overheid ontoereikend is. Soms zijn er ook andere oorzaken waardoor mensen in financiële en/of materiële problemen zijn geraakt. Al naar gelang de concrete omstandigheden kan vanuit de kerk extra hulp op dit vlak worden gegeven aan de mensen die dit nodig hebben. Deze mensen kunnen dan een beroep doen op de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Zie voor meer informatie op deze website: Parochiële Caritas Instelling.

Maar diaconie is meer. Vrijwilligers zijn onder meer betrokken bij:

  • het autovervoer van huis naar de kerk;
  • M.O.V. (Missie Ontwikkeling Vrede): o.a. het regelen van de voedselmanden en het begeleiden van vluchtelingen in ons dorp;
  • het brengen van de H. Communie en huisbezoeken.

Vaak is er wat betreft activiteiten een overlapping met de activiteiten die vanuit de Gemeenschapsopbouw worden gedaan.

Contact PCI: Jan van der Kleij (secretaris), secretarisicw@gmail.com