Gedenkmuur en Ossuarium op kerkhof “In Loco Pascuae”

In 2014 is op het kerkhof de gedenkmuur gebouwd. Daarop zijn ongeveer 300 namen geplaatst op bronzen naamplaten. Het betreft de namen van alle overledenen waarvan het graf is geruimd vóór 2014 en een selectie van namen van overledenen waarvan het graf later is geruimd.
Die namen doen ons eerbiedig herinneren aan onze voorgangers die deel hebben uitgemaakt van De Goede Herder parochie/parochiekern.
Onder de gedenkmuur is een grote kelder die als ossuarium dienst doet. De stoffelijke resten van overledenen kunnen na ruiming in kleine kistjes in deze kelder worden bijgezet. Het ossuarium is niet toegankelijk voor het publiek.
Bij ruiming van een graf kan de rechthebbende kiezen voor:
–ruiming met plaatsing van de stoffelijke resten in het gemeenschappelijke parochiegraf; hieraan zijn geen kosten verbonden;
–ruiming met plaatsing van de stoffelijke resten in het gemeenschappelijke parochiegraf met vermelding van de naam op de gedenkmuur tegen betaling van de kosten van de naamplaat (€200);
–ruiming met plaatsing van de stoffelijke resten in een massief eikenhouten kistje, voorzien van een identificatie nummer, in het ossuarium, met vermelding van de naam op de gedenkmuur en in een speciaal register. Het tarief voor bijzetting gedurende 50 jaar is €1500, inclusief de kosten van het kistje en de naamplaat.
De faciliteit van de gedenkmuur in combinatie met het ossuarium is ook beschikbaar voor de parochianen van andere kernen van de H. Augustinus parochie.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de beheerder, mevrouw M. van der Kleij van de firma Funam. (www.funam.nl; info@funam.nl; tel. 06.426.93.000)
WFT 15.12.2018