Gemeenschapsopbouw

Onze kerkgemeenschap wordt vaak gezien als het levende lichaam van onze Heer Jezus Christus. Alle ledematen en delen van dat lichaam vormen één geheel. Dat lichaam, onze parochiekern, heeft zorg en aandacht nodig, moet onderhouden worden en telkens weer opnieuw worden opgebouwd. De gemeenschapsopbouw is één van de taakvelden van de pastoraatgroep en vervult binnen onze parochiekern een belangrijke functie.

Vele vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen en zorgen met elkaar voor een levende gemeenschap.

Wijkcontacten zijn de oren en ogen van onze parochie, brengen bezoek aan zieken, eenzamen en aan hen die een dierbare hebben verloren. Wij zien vrijwilligers actief in de tuin en op het kerkhof. Anderen schenken koffie en thee, verwelkomen kerkgangers, brengen de communie rond of bezorgen de Augustinus en de enveloppen van de Kerkbalans. Koorleden die hun muzikale steentjes bijdragen in de vieringen en die wekelijks komen oefenen. Kosters, acolieten en misdienaars die hun bijdragen leveren aan de vieringen. Eén van de organisten verzorgt wekelijks een orgelconcert in de kerk voor de bewoners van Huize Willibrord. Ondertussen wordt de administratie bijgehouden en zorgen andere vrijwilligers dat de kerk en nevenruimtes schoon blijven.

Contact Wijkcontacten: Jenny van der Kleij (secretaris), jvdkleij@ziggo.nl