Gezinskerk Wassenaar

Hoe neem je de kinderen mee in het geloof? Hoe leren ze God kennen?
De geloofsopvoeding is een uitdaging! Samen regelmatig naar de kerk gaan is daar een wezenlijk onderdeel van. Hopelijk weten ze de kerk de rest van hun leven terug te vinden als thuisbasis waar ze ook ter wereld zijn. Het meebeleven van het kerkelijk jaar is een heel concrete manier om met Jezus op weg te gaan. In de kerk ontmoeten ze ook andere gelovige kinderen.

Als gezin naar de kerk gaan
Samen naar de kerk gaan is quality time voor het gezin en ook quality time voor jezelf: Quality time met God. Dit is echt anders dan de quality time met de andere goede dingen van het leven. Tijd met God is gegarandeerd heilzaam, in zoveel opzichten.

Gezinnen met kinderen zijn welkom!

Gezinnen met kinderen zijn elke zondag van harte welkom in onze Sint Willibrorduskerk. Kom vooral in alle ontspannenheid: Geen stress als de kinderen geluid maken of bewegelijk zijn. Het zijn kinderen; naar de kerk gaan moet je oefenen. De kerk- en voorgangers weten dat en zijn alleen maar heel blij met jullie komst!

Gezinszondag met kinderwoorddienst

Als gezin lukt het niet altijd om elke week naar de kerk te komen. We hopen in elk geval op jullie komst op de vaste gezinszondag op de tweede zondag van de maand. Zo kunnen de gezinnen elkaar met regelmaat ontmoeten. Op die zondagen hebben de kinderen een gedeelte van de Mis hun eigen kinderkerk (kinderwoorddienst). We bidden, lezen uit het Evangelie en knutselen. We hebben twee groepen: voor kinderen van groep 1 t/m 3 en voor kinderen vanaf groep 4. Na de voorbedes komen ze terug in de kerk. Na afloop is er koffie, thee en limonade.

Centrale gezinscatechese: Vier keer per jaar komen de gezinnen uit alle dorpen van de parochie op zondagochtend samen; steeds in een ander dorp. Er is dan een gezinsviering en geloofsverdieping per leeftijdscategorie; ook voor de ouders! Er is ook tijd voor ontmoeting. De kinderen worden ingedeeld in de leeftijdsgroepen: 0 t/m 3 jaar (crèche), 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 11 jaar, 12 jaar en ouder.

Misdienaren

Kinderen vanaf groep 4 zijn welkom om misdienaar te worden. We hebben een heel fijne groep misdienaren en met regelmaat hebben die ook leuke activiteiten samen.

Eerste H. Communie

Voor kinderen uit (in principe) groep 4 hebben we het project ter voorbereiding op hun eerste H. Communie. Dit gevarieerde project duurt een heel schooljaar van oktober tot juni.

Vormsel

Voor kinderen uit (in principe) groep 8 is er het project ter voorbereiding op het H. Vormsel. Dit gevarieerde project duurt een heel schooljaar van oktober tot Pinksteren.

Download de folder voor overzicht activiteiten

Meer informatie en aanmelden

gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

Via dit mailadres kan ook worden aangemeld voor de nieuwsbrief of wordt deelnemer van onze whatsappgroep via deze link: bit.ly/Gezinskerk-Wassenaar of door het scannen van de QR-code.