Historie Sint Jozef parochie

De Sint Jozefparochie is opgericht in 1930. Er was een houten noodkerkje aan de Deijlerweg. De pastorie bevond zich in de eerste villa naast het kerkje, aan het begin van de Deijlerweg. Er waren landerijen, bollenvelden, er was een kleine kern van woningen rond de (oude) Tramremise. Deijleroord was een apart deel van Wassenaar. De kinderen moesten voor hun school lopen naar de Van Zuylen Van Nijeveltstraat om De Wetering over te steken.

In 1960/1961 werd een nieuwe kerk gebouwd aan de Parklaan. In het kader van de nieuwe wijk die hier ontstond, met parkje en (gemeentelijke) basisschool. Diverse pastores waren in de Sint Jozefparochie werkzaam. U leest dit in het boek:’’Op de golven van de tijd’’. Auteurs: Hans Claessen en Joop Wigman.

 ‘Ook in 1992 werd SION plechtig in gebruik genomen. Een multifunctionele aanbouw aan de serre, ontworpen door architect Johan Goudeau (†). Deze mooie zaal werd gebruikt voor vergaderingen, koorrepetities en bijeenkomsten van parochianen.

In 2012 werd de Sint Jozefparochie een deel van de Parochie H. Augustinus. Een fusie van R.K kerken in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Dat er uiteindelijk pas op 20 maart 2022 concreet gehoor werd gegeven aan de opdracht van het bisdom (kerksluiting) is tekenend voor de sterke band van de parochianen met hun kerk en kerkgebouw.

In 2019 werd de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar aangewezen tot ‘’Centrale Kerk’’. Hierna werd het proces tot sluiting van de Sint Jozefparochiekern stap voor stap in gang gezet. Met een indrukwekkende processie op 20 maart 2022 werden liturgische kostbaarheden naar de Sint Willibrorduskerk gebracht. De Jozefkapel werd daar door Mgr. J. van den Hende ingezegend. Op 27 maart 2022 was er een ‘’welkomstviering voor Jozefparochianen’’ in de Sint Willibrorduskerk.

Op 28 april 2022 werd de luidklok uit de toren van de Sint Jozefkerk verwijderd. De kerk was leeg, de pastorie was leeg. Op 10 mei 2022 heeft de sleuteloverdracht plaats gevonden. Het gebouw was gereed voor zijn nieuwe bestemming: het Gezondheidscentrum.