Historie Wassenaarse kerken

Een stukje geschiedenis

In de Romeinse tijd waren er grote versterkingen rondom de toenmalige Rijnmond, waarvan de overblijfselen nu nog bij Valkenburg te zien zijn. Daar moeten ongetwijfeld Christenen geweest zijn, maar de historie vermeldt er niets over.Ook de volgende eeuwen blijven in duister gehuld.In 752 stak Willibrord met zijn twaalf gezellen vanuit Engeland over om het evangelie te verkondigen aan de hier levende mensen.Ongetwijfeld is hij ook in Wassenaar geweest en heeft hij hier bekeerlingen gemaakt.De geschreven geschiedenis vermeldt de bouw van een kerk in 1150, de tijd van de graven van Holland, en in 1275 komt de Dorpskerk als katholieke kerk voor in het register van de leenkamer van Holland.

De reformatie en het beleg van Leiden (1572) waren roerige tijden, waarin de katholieken vanWassenaar hun eigen kerk verloren. Pas in 1654 kwam er weer een schuilkerk zo ongeveer op de plaats van de huidige Warenar. Deze schuilkerk werd in 1742, met toestemming van de autoriteiten, vervangen door een nieuw gebouw. Dit werd later verschillende keren verfraaid en uitgebreid en er werd een kerkhof bij aangelegd.
De parochie Wassenaar was toen heel uitgestrekt en liep van Katwijk tot aan wat nu ongeveer het centrum van Den Haag is.
In de loop van de 19de eeuw groeide de bevolking van Wassenaar zodanig dat een nieuwe kerk nodig was. Die kerk – dat is de huidige kerk aan de Kerkstraat 77 – kwam er in 1905, onder architectuur van J. Molenaar. Bouwpastoor J. Bruystens betaalde de kosten van fl 120.000 uit zijn eigen zak.
De groei van Wassenaar maakte het vervolgens nodig om in 1923 en in 1931 twee nieuwe parochies af te splitsen: respectievelijk de Goede Herder en de St Jozef.

In 1992 gaf Mgr. Bär de opdracht aan de drie katholieke kerken in Wassenaar om te komen tot een ‘’proces van samenwerking’’.  Rond 1996 werd de samenwerking met de andere twee Wassenaarse parochies geïntensiveerd door het oprichten van de Raad der Wassenaarse parochies.

Van 1995 tot en met 2003 was pastoor Van Winkel pastoor van de drie Wassenaarse parochies. Na een korte waarnemingsperiode van pastoor Van Haasteren is op 23 januari 2005 pastoor Hagen geïnstalleerd en werd tevens het voltallige pastorale team voor Wassenaarse parochies gepresenteerd.

Reeds in 2002 werd door het bisdom vastgesteld dat drie katholieke kerken in Wassenaar te veel van het goede was en werd voorgesteld om binnen vijf jaar twee kerken te sluiten. In 2008 werd de RWP opgeheven en een FWP (Federatie van Wassenaarse parochies) opgericht. Maar al snel daarna werd er gesproken over een grotere fusie.