Kerkhof “In Loco Pascuae”

Het parochiekerkhof “In Loco Pascuae” van De Goede herder kerk wordt beheerd door de kerkhofcommissie

Voorzitter: W.F. Tordoir.

Secretaris: vacant

Beheerder: Mevr. M van der Kleij-Molthof, bureau Funam
email: info@funam.nl
tel. 06-42693000

Het kerkhofreglement bepaalt wie er op het kerkhof begraven mogen worden: parochianen en onder bepaalde voorwaarden ook hun naaste  familieleden. Op het kerkhof staat een gedenkmuur met de namen van de overledenen waarvan het graf is geruimd vóór 2015. Nabestaanden kunnen bij het aflopen van de termijn van het grafrecht voortaan kiezen uit drie opties: verlenging van de grafrechten, ruiming of bijzetting in het ossuarium met  vermelding van de naam op de gedenkmuur.

Praktische richtlijn bij uitvaart of begrafenis en de Appendix

Tarieven 2022

Reglement beheer Kerkhoven