Ledenadministratie

De gegevens van onze parochianenen (ledenadministratie) zijn opgenomen in “Docbase”.  Hierin worden gegevens van het Sila (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie en van het G.B.A. (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) verwerkt.

Wat staat erin?
In de ledenadministratie zijn alle katholieken en hun gezinsleden opgenomen, die binnen de parochiegrenzen wonen, of die daarbuiten wonen, maar zich hebben aangemeld als voorkeurslid.
Het betreft de volgende gegevens: naam, adres, geboortegegevens en – voor zover bekend – gegevens omtrent ontvangen sacramenten (doop, vormsel, huwelijk). Tevens is de indeling van elke parochiaan in een bepaalde wijk aangegeven en staat erin vermeld of men meedoet met de Aktie kerkbalans en daardoor ook is geabonneerd op het parochieblad De Augustinus.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
De gegevens worden gebruikt om bepaalde doelgroepen aan te schrijven, zoals kandidaten voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Ook de adressen voor de uitnodigingen voor de Ouderenvieringen (voor de 70+ers) en de Ziekenzalving (de 75+ers) worden hieruit verkregen, alsmede voor de verjaardagen van senioren. Tevens worden de adressen gebruikt voor de jaarlijkse brieven voor deelname aan de Actie Kerkbalans en daarmee ook het maandelijkse parochieblad ontvangen.

Wie houdt het bij?
De ledenadministratie wordt bijgehouden door Clara Zandbergen tezamen met Toos Olijslagers, die meestal op dinsdagmorgen daarvoor in De Sloep van de Sint Willibrorduskerk aanwezig zijn.
Mocht u iets willen weten of vragen, belt u gerust naar de Sloep: tel. 070- 5118133.
Email: adm_willibrordus@outlook.com