Misintenties

Opgeven Misintenties St. Willibrordus:

Hiervoor kunt u zich wenden tot de Beheerder Sloep:
Hans van Spronssen, tel. 070-5118133, e-mailadres: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 9.45-11.30 uur

Opgeven misintenties De Goede Herder:

Bijzondere intenties voor de voorbeden in de vieringen kan men opgeven bij Mw. de Jongh,

tel. 070-5178278 of per email herder20@bart.nl

Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL73 INGB 0000 0201 43 onder vermelding van Misintentie en de naam van de overleden betrokkene.