Afscheidsviering Pastoor Pierrot

Ter gelegenheid van het vertrek van onze pastoor, Pierrot Blaise Mazono, SVD, nodigt het
parochiebestuur alle parochianen en vrienden van de parochie uit voor de dankzeggingsmis op
Zondag 18 juni om 11.00 uur in de Kerk van de Goede Herder te Wassenaar

Dit zal een gelegenheid zijn om aan Pastoor Pierrot uiting te geven aan onze vriendschap en
dankbaarheid gedurende deze zeven jaar die hij in dienst is geweest van de Parochie van
Allerheiligen.
Aan het einde van de mis zijn wij allemaal uitgenodigd voor een gezamenlijke picknick in de
tuinen van de Goede Herder (aangrenzend aan de Kleine Herder)
Degenen die willen bijdragen aan een geschenk, kunnen een betaling doen op de rekening van
de parochie NL77 ABNA 0104 6280 30 met de vermelding „ Geschenk Pastoor
Pierrot. ”
Hartelijke groeten, Het Parochie bestuur Tous Les Saints

Zoek je meditatie, wellness & mindfulness in je eigen RK Kerk?


Waar kan ik tot mijzelf komen, op adem komen en alle zorgen loslaten?
Dit kan in de kerk op de vrijdagavond van Barmhartigheid; een avond van stilte en Eucharistische aanbidding. Gun jezelf deze maandelijkse mini retraite. Jezus zelf nodigt ons uit:“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”(Matheus. 11,28)
Plaats: Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77, Wassenaar)
Data 2023: 26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november
Lees meer hierover in de flyer

Viering op zondag 21 mei

Anders dan in de Augustinus staat vermeld is er zondag 21 mei a.s. in de Sint Willibrorduskerk (Wassenaar) en in de H. Laurentiuskerk (Voorschoten) geen Eucharistieviering, maar een woord- en communieviering. Wie op zondag naar de H. Mis wil kan naar Katwijk (9.30 uur) of Oegsteest (11.00 uur). Daar gaat pastoor van Vliet voor. Ook is er in de Sint Willibrorduskerk op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering van de zondag.

Drukke Palmpasen

Wel 60 kinderen waren er in de viering van Palmpasen met een palmstok. De pastoor heeft deze uitbundig ingezegend. Na de viering zijn deze stokken naar mensen gebracht.

Jozeffeest 2023

Op 19 maart was het precies een jaar geleden dat we het laatste Jozeffeest vierde in de Sint Jozefkerk. De pastoor heeft op 19 maart 2023 postuum aan Emmy van der Wilk de Sint Willibrordus penning uitgereikt aan haar drie kinderen; zie foto.

Actie Kerkbalans

Heeft u ook de kerkklokken horen luiden?

Afgelopen zaterdagmiddag 21 januari luidden de klokken van de kerken om het begin aan te geven voor de Actie Kerkbalans 2023. Een grote groep wijkcontactpersonen van de Wassenaarse kerken Sint Willibrordus, De Goede Herder en de St. Jozef was in de Willibrorduskerk aanwezig om dit moment mee te beleven. Enthousiast gaan deze vrijwilligers op pad om de kerkbalans-enveloppen te verspreiden. Zij hopen dat de opbrengst van deze Actie Kerkbalans die van het vorige jaar zal overtreffen. Met uw gift ondersteunt u de instandhouding van de kerk.

Foto: Mariëtte van Lit

Inschrijving voor het Vormsel 2023

Kinderen in groep 8 en de brugklas zijn van harte welkom bij het Vormselproject van de parochie. De voorbereiding voor dit sacrament begint in februari 2023 en eindigt in mei 2023 met een feestelijke viering met de bisschop. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen meer over de katholieke kerk en de heilige Geest. U kunt uw kinderen aanmelden tot begin februari. Hoe doe je dat? Lees verder

Drukke kerstvieringen

Het waren weer mooie kerstvieringen. De avondmis met zang van Pro Deo was helemaal vol tot in de zijbeuken. De gezinsviering met een mooi kerstspel door de kinderen en een gelegenheidskoor en de dagmis met mooi Magnificat Cantorij waren ook mooi bezet.

“Onze Emmy” is overleden.

Toch nog onverwachts is Emmy van der Wilk op 21 november overleden. Velen wisten al dat ze ziek was, maar de laatste weken ging ze erg snel achteruit. Wat Emmy voor de kerk betekend heeft is niet in het kort te beschrijven. Moederoverste van de Sint Jozefkerk. Ze probeerde met alle activiteiten mee te doen.

Sinds de tachtiger jaren al actief. Ze werd regelmatig opnieuw benoemd als secretaris van het parochiebestuur of de beheercommissie. Daarnaast maakte ze de verslagen van liturgie bijeenkomsten, het Breed Overleg, de bazaarcommissie en de herbestemmingscommissie de pastorale adviesraad etc. Ze was lid van de gezinskerk werkgroep en van het parochiebestuur. Ze was al jaren de redacteur van de Gaffel en daarna de Augustinus. Ze heeft koren geleid van jong tot oud (kinderkoren, The New Voices en Semper Fidelis). Ze was één van de drijvende krachten achter de Waterlelie, een muzikale middag voor ouderen.

De kroon op haar werk was wel de uitgave van het boek “Als muren konden spreken”, als aanvulling van “Op de golven van de tijd” over het wel een wee van de Sint Jozef kerk en de Sint Jozefgemeenschap.

Alles ging vanzelf in de Sint Jozef maar dat kwam mede door haar inzet. Emmy bedankt

Concert in Goede Herder kerk

Ensemble Archipel voert op zondag 27 november om 16:00 uur haar programma ‘Trauermusik’ uit. De topstukken in dit programma sluiten perfect aan bij het verkleuren tijdens de herfst. We nodigen u van harte uit om te komen luisteren.

Programma:

Bach: Kantate BWV 106 ‘Actus Tragicus’, Gottes Zeit is die allerbeste Zeit

Bach: Andante uit Branderburgs Concert No.2

Telemann: Trauerkantate, Du, aber Daniel, gehe hin

Kaartjes kopen is niet nodig: we vinden het belangrijker dat u komt genieten en zich welkom voelt. Na afloop vragen we u vrijblijvend om een donatie in de collectemand te doen of over te maken.