Organisatie

De organisatie van de parochiekern Wassenaar bestaat uit:

De locatiereferent: Pastoor Franken; bereikbaar via het centrale secretariaat (tel: 06-10756565)
en via mail: pastoor@parochie-augustinus.nl

De beheercommissie houdt zich bezig met de bestuurlijke zaken zoals financiën, personeel en vrijwilligers, het beheer van het kerkgebouw, het onroerend goed en het kerkhof.

De pastoraatgroep houdt zich bezig met de voorbereiding van de liturgische en andere religieuze vieringen.