Aanmelden Eeerste H. Communie

Kinderen vanaf groep 4 kunnen worden aangemeld voor het project ter voorbereiding op hun eerste H. Communie. Lees de informatie op deze pagina.

Gezinskerk activiteiten

Het overzicht van alle Gezinskerk activiteiten voor dit nieuwe schooljaar is beschikbaar!

Ga naar deze pagina voor meer informatie

Zegening schooltassen op 10 september

Voor meer info zie de nieuwsbrief van Gezinskerk Wassenaar: https://www.parochie-augustinus-wassenaar.nl/nieuwsbrief/

Hoera onze 11 communicanten hebben hun eerste H. Communie ontvangen!

In een feestelijke viering op Sacramentsdag (11 juni) hebben onze communicanten temidden van de kerkgemeenschap hun eerste H. Communie (EHC)  ontvangen. Wij zijn dankbaar en blij!

Kinderen die volgend jaar in groep 4 zitten kunnen worden ingeschreven voor het project EHC dat eind september start: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

Fotograaf Mirjam Franken

Afscheidsviering Pastoor Pierrot

Ter gelegenheid van het vertrek van onze pastoor, Pierrot Blaise Mazono, SVD, nodigt het
parochiebestuur alle parochianen en vrienden van de parochie uit voor de dankzeggingsmis op
Zondag 18 juni om 11.00 uur in de Kerk van de Goede Herder te Wassenaar

Dit zal een gelegenheid zijn om aan Pastoor Pierrot uiting te geven aan onze vriendschap en
dankbaarheid gedurende deze zeven jaar die hij in dienst is geweest van de Parochie van
Allerheiligen.
Aan het einde van de mis zijn wij allemaal uitgenodigd voor een gezamenlijke picknick in de
tuinen van de Goede Herder (aangrenzend aan de Kleine Herder)
Degenen die willen bijdragen aan een geschenk, kunnen een betaling doen op de rekening van
de parochie NL77 ABNA 0104 6280 30 met de vermelding „ Geschenk Pastoor
Pierrot. ”
Hartelijke groeten, Het Parochie bestuur Tous Les Saints

Zoek je meditatie, wellness & mindfulness in je eigen RK Kerk?


Waar kan ik tot mijzelf komen, op adem komen en alle zorgen loslaten?
Dit kan in de kerk op de vrijdagavond van Barmhartigheid; een avond van stilte en Eucharistische aanbidding. Gun jezelf deze maandelijkse mini retraite. Jezus zelf nodigt ons uit:“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”(Matheus. 11,28)
Plaats: Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77, Wassenaar)
Data 2023: 26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november
Lees meer hierover in de flyer

Viering op zondag 21 mei

Anders dan in de Augustinus staat vermeld is er zondag 21 mei a.s. in de Sint Willibrorduskerk (Wassenaar) en in de H. Laurentiuskerk (Voorschoten) geen Eucharistieviering, maar een woord- en communieviering. Wie op zondag naar de H. Mis wil kan naar Katwijk (9.30 uur) of Oegsteest (11.00 uur). Daar gaat pastoor van Vliet voor. Ook is er in de Sint Willibrorduskerk op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering van de zondag.

Drukke Palmpasen

Wel 60 kinderen waren er in de viering van Palmpasen met een palmstok. De pastoor heeft deze uitbundig ingezegend. Na de viering zijn deze stokken naar mensen gebracht.

Jozeffeest 2023

Op 19 maart was het precies een jaar geleden dat we het laatste Jozeffeest vierde in de Sint Jozefkerk. De pastoor heeft op 19 maart 2023 postuum aan Emmy van der Wilk de Sint Willibrordus penning uitgereikt aan haar drie kinderen; zie foto.

Actie Kerkbalans

Heeft u ook de kerkklokken horen luiden?

Afgelopen zaterdagmiddag 21 januari luidden de klokken van de kerken om het begin aan te geven voor de Actie Kerkbalans 2023. Een grote groep wijkcontactpersonen van de Wassenaarse kerken Sint Willibrordus, De Goede Herder en de St. Jozef was in de Willibrorduskerk aanwezig om dit moment mee te beleven. Enthousiast gaan deze vrijwilligers op pad om de kerkbalans-enveloppen te verspreiden. Zij hopen dat de opbrengst van deze Actie Kerkbalans die van het vorige jaar zal overtreffen. Met uw gift ondersteunt u de instandhouding van de kerk.

Foto: Mariëtte van Lit