Jozeffeest 2023

Op 19 maart was het precies een jaar geleden dat we het laatste Jozeffeest vierde in de Sint Jozefkerk. De pastoor heeft op 19 maart 2023 postuum aan Emmy van der Wilk de Sint Willibrordus penning uitgereikt aan haar drie kinderen; zie foto.

Actie Kerkbalans

Heeft u ook de kerkklokken horen luiden?

Afgelopen zaterdagmiddag 21 januari luidden de klokken van de kerken om het begin aan te geven voor de Actie Kerkbalans 2023. Een grote groep wijkcontactpersonen van de Wassenaarse kerken Sint Willibrordus, De Goede Herder en de St. Jozef was in de Willibrorduskerk aanwezig om dit moment mee te beleven. Enthousiast gaan deze vrijwilligers op pad om de kerkbalans-enveloppen te verspreiden. Zij hopen dat de opbrengst van deze Actie Kerkbalans die van het vorige jaar zal overtreffen. Met uw gift ondersteunt u de instandhouding van de kerk.

Foto: Mariëtte van Lit

Inschrijving voor het Vormsel 2023

Kinderen in groep 8 en de brugklas zijn van harte welkom bij het Vormselproject van de parochie. De voorbereiding voor dit sacrament begint in februari 2023 en eindigt in mei 2023 met een feestelijke viering met de bisschop. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen meer over de katholieke kerk en de heilige Geest. U kunt uw kinderen aanmelden tot begin februari. Hoe doe je dat? Lees verder

Drukke kerstvieringen

Het waren weer mooie kerstvieringen. De avondmis met zang van Pro Deo was helemaal vol tot in de zijbeuken. De gezinsviering met een mooi kerstspel door de kinderen en een gelegenheidskoor en de dagmis met mooi Magnificat Cantorij waren ook mooi bezet.

“Onze Emmy” is overleden.

Toch nog onverwachts is Emmy van der Wilk op 21 november overleden. Velen wisten al dat ze ziek was, maar de laatste weken ging ze erg snel achteruit. Wat Emmy voor de kerk betekend heeft is niet in het kort te beschrijven. Moederoverste van de Sint Jozefkerk. Ze probeerde met alle activiteiten mee te doen.

Sinds de tachtiger jaren al actief. Ze werd regelmatig opnieuw benoemd als secretaris van het parochiebestuur of de beheercommissie. Daarnaast maakte ze de verslagen van liturgie bijeenkomsten, het Breed Overleg, de bazaarcommissie en de herbestemmingscommissie de pastorale adviesraad etc. Ze was lid van de gezinskerk werkgroep en van het parochiebestuur. Ze was al jaren de redacteur van de Gaffel en daarna de Augustinus. Ze heeft koren geleid van jong tot oud (kinderkoren, The New Voices en Semper Fidelis). Ze was één van de drijvende krachten achter de Waterlelie, een muzikale middag voor ouderen.

De kroon op haar werk was wel de uitgave van het boek “Als muren konden spreken”, als aanvulling van “Op de golven van de tijd” over het wel een wee van de Sint Jozef kerk en de Sint Jozefgemeenschap.

Alles ging vanzelf in de Sint Jozef maar dat kwam mede door haar inzet. Emmy bedankt

Concert in Goede Herder kerk

Ensemble Archipel voert op zondag 27 november om 16:00 uur haar programma ‘Trauermusik’ uit. De topstukken in dit programma sluiten perfect aan bij het verkleuren tijdens de herfst. We nodigen u van harte uit om te komen luisteren.

Programma:

Bach: Kantate BWV 106 ‘Actus Tragicus’, Gottes Zeit is die allerbeste Zeit

Bach: Andante uit Branderburgs Concert No.2

Telemann: Trauerkantate, Du, aber Daniel, gehe hin

Kaartjes kopen is niet nodig: we vinden het belangrijker dat u komt genieten en zich welkom voelt. Na afloop vragen we u vrijblijvend om een donatie in de collectemand te doen of over te maken.

Sint Maarten

Veel kinderen met hun ouders waren gekomen voor het Sint Maarten feest bij

de Sint Willibrordus kerk. Na een mooi verhaal over Sint Maarten, dat werd voorgelezen door Leo

Elshout, kwam Sint Maarten aan  bij de kerk. De kinderen volgden Sint Maarten door de kerk en daarna werden ze getrakteerd op een mandarijn. Vervolgens gingen de kinderen (met ouders) langs bij een paar adressen in de Kerkstraat.

Senioren viering

Op 9 november was er ’s morgens een seniorenviering voor mensen boven de 80 jaar. Voor de ziekenzalving hadden zich 42 mensen aangemeld. Het was een indrukwekkende viering met mooie woorden van de pastoor. En daarna werd er gezellig koffie gedronken in een goed ingerichte ruimte met veel tafels en stoelen. Iedereen kon zitten.

Orgel Ingezegend

Op zondag 6 november 2002, het Willibrord feest, is het nieuwe orgel in de Sint Willibrordus ingezegend door bisschop Van Luyn met assistentie van diaken Winnubst.

Het was een lang gekoesterde wens. Mede op initiatief van de Heren Vogels en Legierse en de inzet van Joke Meijer, Richard Bot (bisdom) is dit orgel gerealiseerd door orgelbouwer Adema.

Het was een hele uitdaging, maar het resultaat mag er zijn. De Magnificat Cantorij zing olv Tom van Leeuwen met Rien Calis als organist.

Help Oekraine de winter door

Inzamelingsactie voor Oekraïne vanuit de Amerikaanse School.
De Raad van Kerken ondersteunt deze actie van harte!

Wellicht hebt u de recente beelden gezien van de verwoesting die raketaanvallen en drones hebben aangericht in Oekraïense steden en dorpen. Wederom hebben velen huis en haard moeten achterlaten om een veilig heenkomen te zoeken. Anderen, zoals u misschien hebt kunnen zien in de documentaire van Jeroen Pauw, blijven achter in hun verwoeste dorpen en steden en proberen daar te overleven. Met de winter voor de deur zal dat in de kapotgeschoten huizen een zware opgave zijn. Immers, de toevoer van gas, elektriciteit en schoon drinkwater stagneert of is soms in het geheel niet beschikbaar.

Voor de tweede keer dit jaar organiseert de Amerikaanse School een inzamelingsactie voor Oekraïne. De Raad van Kerken in Wassenaar is gevraagd om ook deze keer mee te doen. Vanzelfsprekend sluiten de Kerken in Wassenaar zich hierbij aan.

Concreet wordt gevraagd om op zaterdag 5 en zondag 6 november a.s. items uit de onderstaande lijst mee te nemen naar de vieringen in de St. Willibrordus. Van dinsdag 1 t/m vrijdag 4 november tussen 09.00 uur en 13.00 uur kunt u ook de spullen afgeven bij De Sloep aan de Kerkstraat. Daar worden de ingezamelde goederen opgehaald om uiteindelijk met een transport naar de Oekraïne gebracht te worden.

Mogen wij ook deze keer weer op uw steun rekenen?

– Voedingsproducten voor langdurige opslag (pasta, ontbijtgranen, ingeblikt voedsel (geen glazen potten), babyvoeding, snoep, enz.);

– Hygiëneproducten voor zowel kinderen als volwassenen (zeep, shampoo, douchegel, luiers, vochtige doekjes, tandpasta, maandverband);

– Handdoeken, beddengoed en warme dekens;

– Winterkleding voor kinderen en volwassenen;

– Keukengerei (potten en pannen, borden, kopjes, bestek).