Parochieblad “De Augustinus”

(1) Redactie voor de inhoud van de bladzijden van onze parochiekern St. Willibrordus in het parochieblad “De Augustinus” (betreft in elk nummer de bladzijden 28 t/m 30):
Louis Brackel: e-mailadres LF@brackel.info  en tel.nr. 06-260.260.05

(2) Distributie van De Augustinus in 2019: 

Ook in 2019 gaan wij door met de regeling voor de verspreiding van ons parochieblad De Augustinus, die qua opzet sinds begin 2017 wordt toegepast.
Dit houdt in dat het parochieblad 9x per jaar wordt bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.
Noot-1:
het Kerst- en het Paasnummer worden bezorgd bij álle in onze administratie ingeschreven huisgezinnen.

Voor de distributielijst voor 2019  betekent bovenstaande dat alle huisgezinnen die in het jaar 2018 en/of 2017 een kerkbijdrage aan onze parochiekern hebben betaald, op deze distributielijst (blijven) staan.
Omdat wij bij het beoordelen van al of niet betaald hebben van kerkbijdrage in deze twee jaren graag zorgvuldig willen zijn, wachten wij tot begin januari 2019 de overzichten van de kerkbijdrage-betalingen van december 2018 nog af.

Te beginnen met de distributielijst voor februari 2019  nemen wij aan dat parochianen, die niet in 2017 én óók niet in 2018 een kerkbijdrage hebben betaald (én al langer dan 12 maanden in de administratie van onze parochiekern staan ingeschreven), ons parochieblad niet meer wensen te ontvangen.

Voor de huisgezinnen die dit laatste betreft: indien u tóch De Augustinus wilt (blijven) ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door een kerkbijdrage over te maken op het bankrekeningnummer voor dit doel: NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus.
Hierna zullen wij u (weer) opnemen op de lijst voor de maandelijkse distributie van De Augustinus.

NOOT-2:
Het bankrekeningnummer voor betaling van kerkbijdrage NL95 INGB 0000 1164 56 staat ook in het colofon bovenaan blz. 28 van elk nummer van De Augustinus.

Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in onze parochiekern
e-mail:  
LF@brackel.info

tel. 06-260 260 05.

(3) Voor verhuizingen en klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot:
Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070-511.8133
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl 


(4) Hieronder staan enkele recent verschenen nummers van “De Augustinus”.
Deze kunt u  naar uw PC downloaden door te klikken op de link bij het betreffende nummer.

In elk nummer vindt u op de bladzijden 16-17 (in het Juli/Augustus-nummer ook op de bladzijden 14 -15) de Liturgische Agenda met gegevens over de vieringen in de lopende maand(en) van alle 6 kerken van onze parochie.
De bladzijden 28-30 zijn de bladzijden, die specifiek artikelen bevatten voor/over onze parochiekern St. Willibrordus.

Jaar 2019

editie september (als download)

editie juli-augustus (als download)

editie juni (als download)

editie mei (als download)

editie april/Paasnummer (als download)

editie maart (als download)

editie februari (als download)

editie januari (als download)

Jaar 2018

editie december (als download)

editie november (als download)

editie oktober (als download)

editie september (als download)

editie juli/augustus (als download)