Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De van vroeger bekende armenzorg in de katholieke kerk wordt sinds vele al jaren verzorgd door de PCI (Parochiële Caritas Instelling) H. Augustinus.

Werkgroep Caritas Wassenaar is de lokale werkgroep van deze PCI (vroeger ICW genoemd), zoals er ook werkgroepen zijn voor Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten. De PCI ondersteunt mensen in acute financiële noden.  Lees meer in folder. Een verzoek om informatie, een aanvraag om materiële hulpverlening of de melding van een gift kan gericht worden aan:

Secretariaat Werkgroep Caritas Wassenaar

Mail: secretarisicw@gmail.com