Pastoraal team

In de parochie van de H. Augustinus is een pastoraal team verantwoordelijk voor de totale parochie, d.w.z. de geloofsgemeenschappen van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
Bovendien gaan regelmatig emeriti priesters of andere gasten voor in de vieringen.

Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen:

Pastoor Rochus Franken en moderator

taakveld: liturgie en het parochie bestuur
pastoor@parochie-augustinus.nl

Pastor Kees van Vliet

locatiereferent voor Wassenaar
ctm.van.vliet@planet.nl

Diaken Peter Winnubst

taakvelden: catechese en jongeren; diaconie
locatiereferent voor Oegstgeest en Voorschoten
peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Kapelaan Boris Plavčić

taakvelden: catechese en jongeren; pastoraat en gemeenschapsbouw
Locatiereferent voor katwijk
borisplavcic@hotmail.com

Het pastoraal team komt wekelijks bij elkaar, meestal op donderdag.
Een keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst tussen het parochiebestuur en het pastoraal team.

Noodtelefoon
Voor het aanvragen van een ziekenzalving of een uitvaart kunt u bellen
met de noodtelefoon: 06 – 49 42 32 42