Pastoraatgroep

Kort na de fusie van de zes parochies uit Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar tot parochie van de H. Augustinus, ontstond er voor katholiek Wassenaar één pastoraatgroep met daarin vertegenwoordigers uit de drie Wassenaarse kernen.

De pastoraatgroep is een centraal overlegorgaan voor alle werkgroepen die actief zijn binnen onze parochiekernen en vormt zo de schakel tussen de werkgroepen en het pastoraal team. Het biedt daarmee ook ondersteuning voor het pastoraal team bij hun vele taken.

Onze pastoraatgroep kent vier taakvelden: Liturgie, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en Catechese

Pastoor FrankenLid pastoraatgroep
Ton BeijersbergenVoorzitter en Gemeenschapsopbouw
Elly HeijstekLiturgie
Marian NoordoverLiturgie
Monique MoonenGemeenschapsopbouw
Thea de HollanderLid pastoraatgroep
Marie-José TiemstraLid pastoraatgroep
VacatureDiaconie
VacatureCatechese

Contact: Ton Beijersbergen (voorzitter), 070 5114213, ajbeijersbergen@gmail.com