Pro Deo

Het koor Pro Deo is in 1983 opgericht als een jongerenkoor; het heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een koor (4-stemmig), dat zich specialiseert in de moderne Nederlandstalige composities.
Veel van de gebruikte teksten zijn van de dichter Huub Oosterhuis; ook melodieën en composities komen veelal uit de handen van musici die actief waren in de Amsterdamse studenten ecclesia: Antoine Oomen, Tom Löwenthal e.a.

Natuurlijk heeft Pro Deo als belangrijkste taak het opluisteren van de zondagsvieringen (ongeveer 2x per maand) en vieringen op feestdagen in de St. Willibrorduskerk. Daarnaast wordt het koor ook zo af en toe gevraagd om te zingen in vieringen elders, zoals in het LUMC en het ziekenhuis Bronovo.

Sinds 1986 is Thom van Leeuwen onze dirigent. Wij worden in het algemeen begeleid door musici van het conservatorium.

Het koor bestaat momenteel uit ca. 25 leden, waarvan een aantal al meer dan 25 jaar lid is.

Er wordt op woensdagavond van 20.00 – ca. 21.30 uur in de kerk gerepeteerd.
Na afloop drinken we samen koffie of thee, vaak met iets lekkers erbij, want “alles” wordt gevierd!

Heb je zin bij Pro Deo te komen zingen, neem dan contact op met:
Elly Heijstek, e-mailadres: el.heijstek@planet.nl
Johan de Wittstraat 20, Wassenaar
telefoon: 070 – 514.4357 of 06 – 2718.7618