Sint Willibrordus

Een stukje geschiedenis

In de Romeinse tijd waren er grote versterkingen rondom de toenmalige Rijnmond, waarvan de overblijfselen nu nog bij Valkenburg te zien zijn. Daar moeten ongetwijfeld Christenen geweest zijn, maar de historie vermeldt er niets over.Ook de volgende eeuwen blijven in duister gehuld.In 752 stak Willibrord met zijn twaalf gezellen vanuit Engeland over om het evangelie te verkondigen aan de hier levende mensen.Ongetwijfeld is hij ook in Wassenaar geweest en heeft hij hier bekeerlingen gemaakt.De geschreven geschiedenis vermeldt de bouw van een kerk in 1150, de tijd van de graven van Holland, en in 1275 komt de Dorpskerk als katholieke kerk voor in het register van de leenkamer van Holland.

De reformatie en het beleg van Leiden (1572) waren roerige tijden, waarin de katholieken vanWassenaar hun eigen kerk verloren. Pas in 1654 kwam er weer een schuilkerk zo ongeveer op de plaats van de huidige Warenar. Deze schuilkerk werd in 1742, met toestemming van de autoriteiten, vervangen door een nieuw gebouw. Dit werd later verschillende keren verfraaid en uitgebreid en er werd een kerkhof bij aangelegd.
De parochie Wassenaar was toen heel uitgestrekt en liep van Katwijk tot aan wat nu ongeveer het centrum van Den Haag is.
In de loop van de 19de eeuw groeide de bevolking van Wassenaar zodanig dat een nieuwe kerk nodig was. Die kerk – dat is de huidige kerk aan de Kerkstraat 77 – kwam er in 1905, onder architectuur van J. Molenaar. Bouwpastoor J. Bruystens betaalde de kosten van fl 120.000 uit zijn eigen zak.
De groei van Wassenaar maakte het vervolgens nodig om in 1923 en in 1931 twee nieuwe parochies af te splitsen: respectievelijk de Goede Herder en de St Jozef.

Verschillende pastoors, aan wie straatnamen ons nog herinneren, volgden elkaar op in de eerste helft van de twintigste eeuw. Pastoor Wentholt gaf leiding aan de parochie in de periode van vernieuwing na het tweede Vaticaans Concilie. In die tijd werd het Jeroenhuis tot Warenar verbouwd en de pastorie verkocht aan “Huize Willibrord”. Onder pastoor Kurvers kreeg het interieur en exterieur van de kerk zijn huidige vorm. Pastoor Sterk volgde hem op als pastoor van de Willibrord alleen. Van 1995 tot en met 2003 was pastoor Van Winkel pastoor van de drie Wassenaarse parochies en herder van de ongeveer 3700 parochianen van de St Willibrord. Na een korte waarnemingsperiode van pastoor Van Haasteren is op 23 januari 2005 pastoor Hagen geïnstalleerd en werd tevens het voltallige pastorale team voor Wassenaarse parochies gepresenteerd.