Stichting “Vrienden van de Driesprong”

In 1996 heeft het toenmalige parochiebestuur de Stichting Vrienden van de Driesprong opgericht. De naam verwijst naar de naam van de boerderij waarvan de omringende grond gebruikt werd voor de bouw van de kerk. De handtekeningen van de heer Rien Dobbelaar, vice-voorzitter  en mevrouw Yvonne Bron van den Berg, secretaris, prijken onder de oprichtingsakte. Met de oprichting  hoopte het parochiebestuur een breed draagvlak te creëren voor het werven van fondsen voor het in stand houden van het kerkgebouw. Met het verkrijgen van de status van Rijksmonument in 1999  werd het voortbestaan van het gebouw verzekerd.

Het eerste zeer ambitieuze project, het verbouwen van het orgel, werd in 2011 voltooid met de plechtige ingebruikneming op 9 april. 70% van alle kosten zijn betaald door de Vrienden en Vriendinnen van de stichting met steun van de Stichting Zabawas.

Het tweede grote project is de realisering van de Vita Mariae in de Mariakapel. Bij het 80 jarig bestaan van het kerkgebouw in april 2012 werd het eerste schilderij, de Annunciatie, overgedragen. Het achtste en laatste schilderij werd met Pinksteren 2016 overgedragen. Het toont Maria te midden van de apostelen bij het Pinksterfeest. Judith Lansink is de schilderes.

Bestuur:

W.F. Tordoir, voorzitter

Mevr. M-J. Tiemstra-van Berckel, secetaris/penningmeester

Mevr. J.C. Hubbels-Hamer, lid

Voor meer informatie zie www.vriendendriesprong.nl