Ziekenzalving

n de ziekenzalving ontvangt de zieke de kracht en de moed om zijn ziekte en pijn te verbinden met het lijden van Christus, in het geloof dat hij eens mag delen in het nieuwe leven van Christus. Zo houdt de ziekenzalving een zending in: de opdracht om in verbondenheid met Christus het vaste vertrouwen te bewaren dat het ziek zijn en het sterven niet het laatste woord hebben. Met Christus loop je als zieke nooit verloren en is je leven geen doodlopende weg. Lees meer in de folder. klik op het plaatje om de folder te openen.

Praktische informatie over de ziekezalving binnen onze parochie vindt u in de brochure ziekenzalving H Augustinus augustus 2016

Regelmatig zijn er Eucharistievieringen speciaal voor ouderen. Tijdens deze ouderenviering is er gelegenheid om het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen.

Met het sacrament van de Ziekenzalving mogen we vragen om geduld, aanvaarding en overgave, maar ook om moed, sterkte en vreugde ondanks alles en om het bewaren van de liefde en sterkte in het geloof. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, worden schriftelijk uitgenodigd.

Contact: Janny Ruijgrok, 070 5117724